« Corona 22-03»

Gepubliceerd op 23-03-2020

Op 22 maart heeft HSBN de volgende mailing gedaan, met de tekst:

“Deze mailing is vandaag  aan zoveel mogelijk haarwerkbedrijven gestuurd, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. In deze zware  tijden mag het voor jou als haarwerkspecialist niet uitmaken of en bij welke organisatie je bent aangesloten. ANKO Sectie Haarwerken denkt er ongetwijfeld ook zo over, want bij hun kom jij ook  op de eerste plaats. We hebben gezamenlijk met deze crisis te maken en we moeten er gezamenlijk er zo goed mogelijk uit zien te komen. Dit betekent dat we er alles aan moeten doen om de haarwerkbedrijven overeind te houden.

Buiten de ongerustheid om over de gezondheid van je dierbaren is de onzekerheid  van wat jou en je bedrijf nog allemaal te wachten staat een grote punt van zorg. Een aantal weken was het voor velen ondenkbaar dat er zo iets als een ‘lockdown’ in Nederland zou komen en nu lijkt het erop dat het de komende week weleens de realiteit zou kunnen worden. 

De afgelopen dagen is er veel contact geweest met de haarwerkbedrijven en daar komt tot nu toe over het algemeen een beeld van naar voren dat iedere haarwerkspecialist, weliswaar op zijn/haar eigen manier, verantwoord, nuchter en begaan omgaat met deze crisis. Veel blijft toch onduidelijk en onzeker. Aan die onzekerheid en onduidelijkheid kunnen we weinig doen, simpelweg omdat het allemaal onbekend terrein is. De wetenschap dat je hier niet alleen in staat helpt wellicht een beetje en misschien kunnen we met het onderstaande toch op bepaalde punten het voor jou iets  duidelijker maken.

·         Blijft de richtlijnen van het RIVM volgen.

·         Hou rekening met een eventuele ‘lockdown’ de komende week. Mocht dit gebeuren en het is een strikte ‘lockdown’ dan zullen nagenoeg alle bedrijven moet sluiten.

·         Maak, wanneer dit nodig is voor je bedrijf ,gebruik van het  noodpakket van maatregelen die de overheid op dinsdag 17 maart afkondigde. Het kan jouw bedrijf de nodige lucht geven.

Ø  Voor de vaste en flexibele medewerker kan bij het UWV werktijdverkorting op basis van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) worden aangevraagd wanneer er sprake is van een te verwachten omzetverlies van minstens 20% . Van de loonkosten wordt dan maximaal 90% vergoed in de vorm van een voorschot van UWV. De hoogte van de vergoeding hangt samen met de hoogte van het omzetverlies. De maatregel NOW is nog niet uitvoerbaar, zodra dit wel zo is wordt dit meteen aan iedereen kenbaar gemaakt. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt mag, vanzelfsprekend, niet de medewerker ontslagen worden op grond van bedrijfseconomische gronden. De regeling is van toepassing  op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Ø  Bij de Belastingdienst kan uitstel verkregen worden voor betalingen van de omzet- , loon- en voorbelastingen.

Ø  Banken zijn soepeler met het ‘rood staan’, het krijgen van ‘overbruggingskredieten’ en ‘tijdelijke uitstel van terugbetaling (hypothecaire) leningen’.

Nu is het delen van informatie en adviezen  van groot belang. Mocht je dus iets te vragen of te vertellen hebben betrek je collega haarwerkbedrijven daar dan bij. HSBN en ik weet zeker ook ANKO Sectie Haarwerken willen daarbij graag een ondersteunende rol inspelen als aanspreekpunt.

Veel sterkte en blijf gezond.”

image-Corona-1584956484.jpg