SEMH

Erkenningsregeling HWK voor de haarwerkspecialist

De HSBN stelt als voorwaarde voor het lidmaatschap dat de haarwerkbedrijf SEMH gecertificeerd is krachtens de HWK regeling. Waarom vindt de HSBN dit belangrijk en wat houdt de SEMH nu precies in. De HSBN wil dat haar leden kwalitatief goed bezig zijn met het leveren van producten en diensten. Om dit nu tot op zekere hoogte te kunnen garanderen zijn er objectieve en onafhankelijke toetsingen nodig en daar komt de SEMH om de hoek kijken.

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen oftewel SEMH is de autoriteit op het gebied van erkenningsregelingen aangaande levering van hulpmiddelen door zorgleveranciers. De erkenningsregelingen die onder het beheer vallen van de SEMH zijn: OIM (Orthopedie), OSB (Orthopedisch schoeisel), TEK (Therapeutische elastische kousen), MMC (Mammacare),  DISW (Diabetes, Incontinentie, Stoma en Wondverzorging) en natuurlijk HWK (Haarwerken). De SEMH wordt op haar beurt ook weer gecertificeerd door Det Norske Veritas Group (DNV GL), zodat zij gerechtigd is om zorgverleners te certificeren conform de door de markt gedragen erkenningsregelingen. SEMH staat dan ook geregistreerd als erkende erkenningsregeling-instantie en wordt vermeld in het overzicht van Keurmerken, Certificaten, en Kwaliteitsverklaringen van Nictiz.

 De toetsers die voor de SEMH de toetsingen verzorgen zijn allemaal zelf ook gecertificeerde auditeurs. Alle zorgverzekeraars hebben het in bezit zijn van een SEMH HWK certificaat vermeld staan in hun voorwaarden om in aanmerking komen voor een eventuele zorgovereenkomst.

 De eisen voor onder meer de haarwerkspecialist, welke dus staan in de Erkenningsregeling , bestaan uit Algemene en Branche Specifieke eisen. Beiden moeten stroken met de Wet Zorg Hulpmiddelen. Degene die de eisen bepaalt is in feite de haarwerkbranche zelf. Deze geeft middels de Raad van Advies (RvA) bij SEMH aan waarop getoetst moet worden. Twee keer per jaar komt de RvA bij elkaar. In de tussenliggende tijd is er een continu proces bezig van het relevant houden van de eisen.

 Daarom is het zo belangrijk dat de mening van de haarwerkspecialist goed vertegenwoordigd is bij die RvA en dat gebeurt nu middels de HSBN. De input van de HSBN die afkomstig is van de leden is dus cruciaal voor een goed werkende erkenningsregeling. SEMH juicht de kritische houding van de HSBN toe, want zo krijg je het plaatje logisch rond. Eisen die geheel van toepassing zijn op de praktijk waar de haarwerkspecialist zich in herkend,  toetsers die buiten de kennis van het auditeren ook meer dan voldoende kennis hebben van de haarwerkbranche en een SEMH certificaat die respect afdwingt.

 De eisen van de SEMH zijn behoorlijk voor de haarwerkspecialist, want het kaf moet wel van het koren gescheiden worden. Maar het moet niet onnodig ingewikkeld en gecompliceerd zijn/worden. Voor vragen, info, suggesties, op- en aanmerkingen kunt u altijd terecht bij de HSBN.

SEMH

Druk hier om naar de website van de SEMH te gaan.

Algemene Eisen SEMH 2015

PDF bestand   Druk hier om de Algemene Eisen SEMH 2015 te downloaden

HWK schema v.5

PDF bestand   Druk hier om Branche Specifieke Eisen SEMH HWK schema v.5 te downloaden