SEMH

Erkenningsregeling HWK voor de haarwerkspecialist

Druk HIER voor de lijst erkende Haarwerkspecialisten.

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen oftewel SEMH is de autoriteit op het gebied van erkenningsregelingen aangaande levering van hulpmiddelen door zorgleveranciers. De erkenningsregelingen die onder het beheer vallen van de SEMH zijn: OIM (Orthopedie), OSB (Orthopedisch schoeisel), TEK (Therapeutische elastische kousen), MMC (Mammacare),  DISW (Diabetes, Incontinentie, Stoma en Wondverzorging) en natuurlijk HWK (Haarwerken). De SEMH wordt op haar beurt ook weer gecertificeerd door Det Norske Veritas Group (DNV GL), zodat zij gerechtigd is om zorgverleners te certificeren conform de door de markt gedragen erkenningsregelingen. SEMH staat dan ook geregistreerd als erkende erkenningsregeling-instantie en wordt vermeld in het overzicht van Keurmerken, Certificaten, en Kwaliteitsverklaringen van Nictiz.

 De toetsers die voor de SEMH de toetsingen verzorgen zijn allemaal zelf ook gecertificeerde auditeurs. Alle zorgverzekeraars hebben het in bezit zijn van een SEMH HWK certificaat vermeld staan in hun voorwaarden om in aanmerking komen voor een eventuele zorgovereenkomst.

 De eisen voor onder meer de haarwerkspecialist, welke dus staan in de Erkenningsregeling , bestaan uit Algemene en Branche Specifieke eisen. Beiden moeten stroken met de Wet Zorg Hulpmiddelen. Degene die de eisen bepaalt is in feite de haarwerkbranche zelf. Deze geeft middels de Raad van Advies (RvA) HWK bij SEMH aan waarop getoetst moet worden. Twee keer per jaar komt de RvA bij elkaar. In de tussenliggende tijd is er een continu proces bezig van het relevant houden van de eisen.

 Daarom is het zo belangrijk dat de mening van de haarwerkspecialist goed vertegenwoordigd is bij de RvA en dat gebeurt nu middels  HSBN. De input van HSBN, die afkomstig is van de leden, is dus cruciaal voor een goed werkende erkenningsregeling. SEMH juicht de kritische houding van de HSBN toe, want zo krijg je het plaatje logisch rond. Eisen die geheel van toepassing zijn op de praktijk waar de haarwerkspecialist zich in herkend,  toetsers die buiten de kennis van het auditeren ook meer dan voldoende kennis hebben van de haarwerkbranche en een SEMH certificaat die respect afdwingt.

 De eisen van de SEMH zijn voor de haarwerkspecialist dusdanig dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Maar het moet beslist niet onnodig ingewikkeld en gecompliceerd zijn/worden. Voor vragen, info, suggesties, op- en aanmerkingen kunt u altijd terecht bij HSBN.

SEMH

Druk hier om naar de website van de SEMH te gaan.

Algemene Eisen SEMH V4

PDF bestand   Druk hier om de Algemene Eisen SEMH V4 te downloaden

HWK schema v.6-1

PDF bestand   Druk hier om Branche Specifieke Eisen SEMH HWK schema v.6-1 te downloaden