Examen en Opleiding

HSBN is volop bezig om de deskundigheidseisen voor de haarwerkspecialisten goed te regelen. HSBN krijgt steeds meer bijval in haar zienswijze dat geredeneerd moet worden vanuit de haarwerkspecialist. Waar heeft de haarwerkspecialist behoefte aan op het gebied van educatie. De technische dagen laten goed zien welke weg HSBN is ingeslagen. Door de aanwezige en deelnemende haarwerkspecialisten wordt dit zeer gewaardeerd. 

Wanneer een vak, zoals die van de haarwerkspecialist,  nog nooit een erkende structurele opleiding heeft gehad is het heel lastig om eenduidig de niveaus te bepalen. Daarom grijpt men terug op het begrip ‘haarwerkspecialist’. Wat niets ander inhoudt dan wat wij als branche vinden wat je aan kennis en vaardigheden moet bezitten om jezelf haarwerkspecialist te mogen noemen.

Maar hoe controleer je dat of hoe stel je dat vast? Bij de nieuwe lichting haarwerkers is het niet zo moeilijk, deze moet je een degelijke opleiding geven en onderwerpen aan een objectief examen op zowel theoretisch als op praktisch gebied. Maar haarwerkspecialisten die al jaren bezig zijn met hun vak en zich allang hebben bewezen binnen de branche moet je niet verplicht naar de schoolbanken terug sturen. Die moeten gewoon de gelegenheid krijgen om het diploma  'Haarwerkspecialist' zonder verder gedoe te behalen. Dit is voor het eerst gebeurd op maandag 19 november 2018 en op maandag 11 november 2019 is het tweede examen afgenomen. Vanaf 2020 zou het examen haarwerkspecialist verplicht gesteld door de erkenningsinstantie SEMH voor nieuwe haarwerkbedrijven en vanaf 2021 voor alle haarwerkbedrijven. Maar door de gevolgen van de Coronamaatregelen is dit allemaal met minimaal 1 jaar uitgesteld.

Per jaar besluit de branche wat een zinvolle bij-of nascholing is, hetgeen dan door de accreditatiecommissie middels Centrum voor Certificatie (CvC) wordt geaccrediteerd.

Wanneer je eigen als haarwerkspecialist laat registreren bij het Centrum voor Certificatie dan wordt al de gevolgde geaccrediteerde scholingen op naam geregistreerd. Dit kost € 60,-per 2 jaar. Klik HIER voor meer informatie.