Opleiding

De HSBN is volop bezig om de deskundigheidseisen voor de haarwerkspecialisten goed te regelen. De HSBN krijgt steeds meer bijval in haar zienswijze dat geredeneerd moet worden vanuit  de haarwerkspecialist. Waar heeft de haarwerkspecialist behoefte aan op het gebied van educatie. De technische dagen laten goed zien welke weg de HSBN is ingeslagen. Door de aanwezige en deelnemende haarwerkspecialisten wordt dit zeer gewaardeerd. 

Wanneer een vak, zoals die van de haarwerkspecialist,  nog nooit een erkende structurele opleiding heeft gehad is het heel lastig om eenduidig de niveaus te bepalen. Daarom grijpt men terug op het begrip ‘haarwerkspecialist’. Wat niets ander inhoudt dan wat wij als branche vinden wat je aan kennis en vaardigheden moet bezitten om jezelf haarwerkspecialist te mogen noemen.

Maar hoe controleer je dat of hoe stel je dat vast? Bij de nieuwe lichting haarwerkers is het niet zo moeilijk, deze moet je een degelijke opleiding geven en onderwerpen aan een objectief examen op zowel theoretisch als op praktisch gebied. Maar haarwerkspecialisten die al jaren bezig zijn met hun vak en zich allang hebben bewezen binnen de branche moet je niet verplicht naar de schoolbanken terug sturen. Die moeten gewoon de gelegenheid krijgen om het diploma  'Haarwerkspecialist' zonder verder gedoe te behalen. Dit is voor het eerst gebeurd op maandag 19 november 2018. Een mijlpaal in de haarwerkbranche. In 2019 is de verwachting  zal dit examen verplicht worden gesteld door de erkenningsinstantie SEMH en de zorgverzekeraars. Deze is dan voor derden een garantie voor een bepaalde mate van deskundigheid. 

Per jaar besluit de branche wat een zinvolle bij-of nascholing is, hetgeen dan door HSBN wordt geaccrediteerd.

Op deze pagina krijgt u de informatie die u nodig heb om opleidingen op haarwerkgebied te volgen. Deze informatie zal bestaan uit wat de basis haarwerkspecialist opleiding en de bij- en nascholingen, zoals masterclasses, workshops, trainingen, modules en opleidingen nu precies inhouden, waar en door wie het gegeven wordt, de kosten, welke competenties en wat de meerwaarde is. Alles wat hier aan opleidingen en dergelijke vermeld gaat worden zal onder direct beheer van de HSBN vallen. 

We houden u op de hoogte.