Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

De Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland, HSBN :

•           legt uw gegevens vast zoals (bedrijfs)naam, adres, plaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de     uitvoering van het lidmaatschap, sponsoring of de verwerking van een (eenmalige) gift.

•           bewaart uw gegevens tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, sponsoring of donatie.

•           maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

•           verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor de HSBN uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van certificaten en diploma’s en dan alleen nog die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

•           behandelt alle aan haar en haar leveranciers toevertrouwde gegevens als vertrouwelijk .

•           gebruikt emailadressen uit uw gegevens uitsluitend  om informatie te sturen die de HSBN betreffen, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

•           gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

•           zorgt ervoor dat u uw gegevens middels ons secretariaat te alle tijden kan inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.

•           zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de door aan ons toevertrouwde gegevens.

•           zorgt ervoor dat u zich eenvoudig te allen tijde kan afmelden als lid, sponsor of donateur met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten met een e-mail naar het secretariaat van de HSBN aan info@hsbn.nl

•           zorgt bij beëindiging van het lidmaat-, sponsor-, donorschap desgewenst voor een correcte gegevens dataoverdracht naar een eventueel derde partij.