« Corona 16-03»

Gepubliceerd op 16-03-2020

Op 16 maart heeft HSBN een mailing verstuurd met de volgende tekst:

De, door het kabinet, op zondag 15 maart afgekondigde maatregelen door het om het coronavirus in te dammen zullen een grote impact op ons dagelijkse leven hebben.

wat dit voor jou als haarwerkspecialist en je bedrijf gaat betekenen is nog niet helemaal duidelijk. Dat kan ook niet want we hebben te maken met een situatie die nog niet eerder is voorgekomen. Heel veel is de komende 3 weken dicht en misschien komen er nog meer maatregelen. Wellicht moeten bijvoorbeeld kappers ook hun zaken gaan sluiten.

Hoe het allemaal ook gaat lopen, je zult in ieder geval merken dat er t/m 6 april nagenoeg geen nieuwe klanten zullen komen. Bestaande klanten zullen ook als het even kan afspraken opschorten. Sommige van de richtlijnen zijn niet altijd uitvoerbaar, zoals het 1,5  meter afstand houden. Buiten het intake gesprek om kan je niet op die afstand klanten helpen. Beoordeel per klant of het verantwoord is voor jou, de klant en je bedrijf om haar/hem in deze periode te helpen. Het algemene advies is dan ook niet om uit eigen beweging je zaak te sluiten, maar kijk wat de mogelijkheden zijn en anticipeer op de situatie. Het kan natuurlijk zijn dat het beter is om je bedrijf de komende weken te sluiten, maar het kan ook zijn dat je je bedrijf juist open houdt om de kwetsbare klanten te blijven helpen

Blijf rustig, hou het nieuws in de gaten, volg de richtlijnen van het RIVM op en gebruik vooral je gezond verstand.

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op: tel 06-53288616of info@hsbn.nl

Hieronder staan de relevante richtlijnen van het RIVM, met in het schuin gedrukte  gearceerde wat het in het kort voor jou betekent.

 •  Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?   

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.  Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Nagenoeg niet van toepassing voor jou tenzij je personeel heb dat de administratie thuis kan doen of als je bijvoorbeeld knoopsters in dienst heb.

 •  Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?   

De oproep aan u, als werkgever, is om de werktijden tot en met 6 april 2020 waar mogelijk te spreiden.

Ja dat mag je doen.

 •  Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?   

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek/ daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u, als werkgever, om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. 

Ja dat mag  en dat moet je zelfs doen als de veiligheid daarom vraagt.

 • Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.) Gelden er voor mij andere maatregelen?   

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg brandweer en elektriciteit blijven functioneren is het belangrijk dat u en uw werknemers naar werk komen als jullie geen klachten hebben.  Op de website van het RIVM staat ook een protocol met meer informatie.

Dit is niet van toepassing voor jou.

 •  Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?   

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

-Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.

-Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

-Gebruik papieren zakdoekjes als u hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.

-Geen handen schudden.

-Als u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn: Niezen, Keelpijn, Loopneus, Licht hoesten, Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Let dus op dat jij en je medewerkers zich hier aan houden.

 •  Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Jij bent al gewend om hygiënisch te werk te gaan. Dus blijft dit doen. Er zijn een aantal aanvullende aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de klinken van de deuren, het pinapparaat na elke klant schoon te maken, mondkapjes en handschoenen dragen.

 • Kan ik werktijdverkorting aanvragen? 

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket. Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag (zie bevestigingsmail na uw aanvraag).

Mocht je personeel hebben en is er voor hun geen werk meer binnen je bedrijf vraagt dit dan aan. Personeel komt dan gedeeltelijk in de WW terecht en dat scheelt jou uitbetaling van loon.

 • Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?   

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Zoals je gewend bent wanneer je personeel zich ziek meld.

 • Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland werkzaam is en niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?   

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Denk niet dat je hier mee te maken krijgt, maar mocht het zo zijn dan betekent dit voor jou dus gewoon het loon doorbetalen. Het advies is dan om in die situatie nu een werktijdverkorting aan te vragen voor die personeelslid .

 •  Welke maatregelen neemt het kabinet om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen?

Lees hier de kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het gaat hier om de BMKB-regeling. Het komt er op neer dat alles financiële hulpmiddelen door jouw bank sneller verstrekt worden dus rood staan en extra kredieten. Dit omdat de overheid (ministerie van EZK) borg staat.

 • Wie bepaalt of ik bij een besmetting mijn zaak moet sluiten?

Dat bepaalt de lokale- of nationale overheid.

De GGD in veruit de meeste gevallen.

 •  Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Daar heb je nog geen last van.

 •  Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?  

De economische gevolgen op lange termijn zijn afhankelijk van de duur en de verspreiding van het virus. Hoewel inmiddels duidelijk is dat ook Nederland zeker op korte termijn negatieve economische gevolgen van het coronavirus ondervindt, is nog niet te zeggen hoe dit concreet voor de langere termijn uitpakt. Dit is afhankelijk van hoe het coronavirus de structurele kant van de economie gaat beïnvloeden. Wanneer het virus leidt tot een sterke toename van faillissementen kan dit de lange termijn economische groei substantieel schaden.

Voor jou en iedereen niet te voorspellen.

 Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?   

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

Bel 0800-2117 of 06-53288616 (HSBN)

 •  Wat doet de Belastingdienst voor ondernemers?

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt ook de Belastingdienst maatregelen. Allereerst kunnen ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus, uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Een boete voor niet op tijd betalen hoeft nu niet te worden betaald. Ook kunnen ondernemers vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betaal je meteen minder belasting. Meer informatie? Kijk op de site van de Belastingdienst.

De Belastingdienst zal minder streng zijn. De belastingen zullen wel betaald moeten worden, maar je krijg daar nu meer tijd voor en er volgen geen boetes. Wel moet je het melden bij de Belastingdienst, dus niet op zijn beloop laten.

 • Wat doet HSBN?

 Voorlopig volgen wij alle ontwikkelingen en verzamelen alle vragen die vanuit de branche op ons afkomen . Op die manier kunnen we voor onze leden, de belangen behartigen.

image-Corona-1584359830.jpg