CORONA

De, door het kabinet, op zondag 15 maart en dinsdag 31 maart afgekondigde maatregelen om het coronavirus in te dammen zullen een grote impact op ons dagelijkse leven hebben.

Dit betekent voor jou als haarwerkspecialist en je bedrijf een zware tijd. Wat de gevolgen allemaal zijn is nog niet goed te overzien. De huidige situatie duurt in ieder geval t0t 28 april en wordt dan misschien gefaseerd afgebouwd.. In dit scenario, het meest gunstige, zullen nagenoeg alle maatregelen opgeheven zijn in juni, maar voordat alles weer genormaliseerd is zijn we de zomer alweer voorbij.

De afgelopen periode heeft deze crisis wel duidelijk gemaakt dat het haarwerkgebeuren dusdanig klein is binnen de zorg, dat daar heel veel onwetendheid heerst. In nagenoeg geen enkele maatregel of regeling worden de haarwerkspecialisten genoemd. Dit heeft al tot heel veel gesprekken en briefwisselingen geleid. Vallen de haarwerkbedrijven daar nu wel of niet onder.

Het kabinet doet er van alles aan om de bedrijfseconomische gevolgen van de genomen maatregelen zoveel mogelijk te beperken.  Met de regelingen TOGS, NOW en TOZO (Zzp-ers) wordt geprobeerd de ondernemingen overeind te houden en nu is daar ook de continuïteitsbijdrage regeling van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bij gekomen. Toch is de verwachting dat het voor een flink aantal ondernemingen niet voldoende zal zijn en dat die het niet gaan redden. Waaronder waarschijnlijk ook haarwerkbedrijven.

Weliswaar dat het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen verboden is, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden, maar wordt er een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven. Dit houdt dus in dat haarwerkspecialisten bij specifieke klanten in bepaalde omstandigheden hun vak mogen blijven uitoefenen. Het lijkt het erop dat de meerderheid van de haarwerkbedrijven de deuren inmiddels voorlopig hebben gesloten. Een aantal haarwerkbedrijven zijn nog open om met in achtneming van  bovenstaande bepaalde kwetsbare klanten toch de nodige zorg te kunnen blijven leveren. 

HSBN probeert via geregelde mailingen per week de haarwerkbedrijven op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op: tel 06-53288616 of info@hsbn.nl